Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng làm việc với Đoàn Nghệ thuật tỉnh

0
120

Ngày 16/10, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Đoàn Nghệ thuật tỉnh. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn làm việc với Đoàn Nghệ thuật tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả triển khai thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 362-TB/VPTU ngày 7/3/2019 về việc xây dựng Đề án đặc thù về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm và phát triển nguồn nhân lực của Đoàn Nghệ thuật tỉnh.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập Tổ soạn thảo Đề án. Phối hợp với các sở, ngành liên quan lấy ý kiến soạn thảo Đề án, trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét phê duyệt Đề án đặc thù về tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Nghệ thuật tỉnh với tên gọi: Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn Nghệ tỉnh Cao Bằng đến năm 2025. Đoàn nghệ thuật là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tổng số biên chế được giao năm 2019 là 39 cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên. Về trình độ chuyên môn Đoàn Nghệ thuật có 35 người trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp nghệ thuật.

Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng thành Đoàn Nghệ thuật tỉnh hoạt động chuyên nghiệp, có nhiệm vụ phục vụ hoạt động chính trị, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống, thúc đẩy phong trào quần chúng; tiến tới thực hiện tự chủ một phần hoặc toàn phần trong hoạt động của Đoàn.

Lộ trình thực hiện Đề án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ năm 2019 đến năm 2020; giai đoạn 2, từ năm 2021 đến năm 2025. Đối với từng giai đoạn, xác định rõ công việc cụ thể, đề xuất rõ các chính sách liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, nguồn kinh phí…

Đối với một số hạng mục: Sửa chữa cơ sở vật chất, phương tiện và  liên quan đến các trang thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn lưu động của Đoàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình UBND tỉnh, Sở Tài chính cho chủ trương cải tạo, sửa chữa trụ sở Đoàn Nghệ thuật tỉnh với tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy.

Đoàn Nghệ thuật tỉnh kiến nghị: Cần bổ sung kinh phí để xây dựng chương trình mới hằng năm liên quan đến trang phục, đạo cụ, tác phẩm, biên đạo, dàn dựng chương trình; chế độ ưu đãi thu hút nhân tài ở một số trường nghệ thuật về tỉnh còn hạn chế…

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn yêu cầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Nghệ thuật tỉnh và các đơn vị liên quan sớm khẩn trương hoàn thiện Đề án với tính kế thừa phát huy phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hoàn thiện xong Đề án trong tháng 10/2019 trình UBND tỉnh phê duyệt. Các cơ quan tham mưu giúp việc, UBND tỉnh nghiêm túc thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí để Đoàn Nghệ thuật tiếp tục xây dựng, dàn dựng và biểu diễn các chương trình, tiết mục nghệ thuật chuyên nghiệp. Đối với Đoàn Nghệ thuật tỉnh cần sưu tầm, nghiên cứu, khai thác các chất liệu âm nhạc, vũ điệu dân gian đặc sắc; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân thông qua các chương trình, tiết mục nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa nghệ thuật dân gian của các dân tộc trên địa bàn tỉnh…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here