Hàm Tân: Tạo động lực để người dân vươn lên thoát nghèo

0
281

Xác định giảm tỷ lệ hộ nghèo là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của huyện Hàm Tân. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, các chương trình, chính sách trợ giúp người nghèo tiếp tục được huyện thực hiện đồng bộ, thiết thực và hiệu quả đã thực sự là động lực cần thiết giúp người nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Nông dân Hàm Tân thu hoạch cây mì.

Năm 2019, UBND tỉnh phân khai cho huyện 2,22 tỷ đồng để thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Trong đó, dành kinh phí trên 1 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng công trình phục vụ dân sinh vùng bãi ngang ven biển tại xã Tân Thắng. Hiện nay các ngành của huyện đang hoàn tất thủ tục để triển khai thực hiện hoàn thành trong năm 2019. Đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn; căn cứ vào nguồn kinh phí của tỉnh đã cấp, huyện hỗ trợ kinh phí cho xã Tân Thắng là 316 triệu đồng. Hiện nay, xã Tân Thắng đã triển khai lấy ý kiến các ngành và người dân để thực hiện, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn đã cấp góp phần giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức tập huấn cho cán bộ thôn, khu phố, người dân, hộ nghèo tập trung tại các thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và những thôn, khu phố có tỷ lệ hộ nghèo cao như thôn Phò Trì (xã Tân Thắng), Tân Quang (xã Sông Phan), Suối Máu (xã Tân Hà), khu phố 7, 8 (thị trấn Tân Nghĩa). Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giảm nghèo. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội Hàm Tân đã giải ngân hơn 45,2 tỷ đồng cho trên 1.460 lượt hộ vay để phát triển kinh tế hộ gia đình. Về hỗ trợ phát triển sản xuất, huyện đã hỗ trợ triển khai mô hình nuôi cua thương phẩm từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp. Đồng thời, đăng ký triển khai thực hiện mô hình phát triển sản xuất cho 18 hộ nghèo ngoài Chương trình 135, 30a, tại xã Sông Phan và xã Tân Đức. Cùng thời gian này, huyện đã tiến hành rà soát và xác định có 18 hộ nghèo đủ điều kiện đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở năm 2019…

Thời gian tới, Hàm Tân tiếp tục xác định công tác giảm nghèo phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tạo sự đồng thuận, chủ động, tích cực tham gia của người dân. Trên cơ sở phát huy vai trò chủ động của hộ nghèo, hộ cận nghèo để công tác giảm nghèo triển khai đồng bộ, kịp thời, đảm bảo giảm nghèo thực chất, không chạy theo thành tích. Thực hiện kịp thời các chương trình dự án thực hiện công tác giảm nghèo như: Chương trình hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất tại xã Tân Thắng; thôn Suối Máu (Tân Hà); thôn Tân Quang (Sông Phan)… Đặc biệt triển khai mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào DTTS đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để góp phần ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững. Mặt khác, huyện sẽ tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm tạo công ăn việc làm để có thu nhập, ổn định cuộc sống góp phần thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo của huyện.

KIM ANH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here