Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII

0
151

Ngày 18-10, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã tổ chức họp cho ý kiến vào Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ chì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các thành viên Tiểu ban.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Công

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, có tính đến năm 2030.

Tham gia ý kiến, các đại biểu nhất trí cao nội dung Tờ trình được thông qua tại cuộc họp. Đồng thời phân tích sâu đề cương xây dựng Báo cáo chính trị phục vụ Đại hội. Đề xuất đối với từng nội dung, đại biểu cho rằng cần bố trí thứ tự các vấn đề cho phù hợp, bám sát vào những định hướng phát triển của Trung ương, xu thế phát triển của khu vực và thế giới để xây dựng định hướng phát triển của tỉnh. Đối với nội dung đánh giá kết quả nhiệm kỳ Đại hội XVI, cần phân tích cụ thể về cơ cấu kinh tế của tỉnh, những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực; chỉ rõ những nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế. Về phương hướng nhiệm kỳ tới, cần xem xét đưa ngành dịch vụ vào chiến lược phát triển chính.

Đồng thời, tiếp tục có chủ trương nâng cấp hệ thống đường giao thông, nhất là giao thông nông thôn để liên kết vùng miền, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa; ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và vật liệu xây dựng; đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các đại biểu cũng cho rằng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện cuộc cách mạng 4.0, chú trọng thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đối với việc lựa chọn khâu đột phá, các nhiệm vụ trong tâm, các đại biểu đề nghị cần dựa trên những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Trong đó, nghiên cứu ưu tiên phát triển du lịch là một trong những khâu đột phá của tỉnh. Các đại biểu cũng cho ý kiến vào việc sửa đổi một số câu, từ cho phù hợp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị tổ biên tập tổng hợp tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị. Đối với các sở, ngành, huyện, thành phố cần đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu của đơn vị mình, của ngành mình để Tiểu ban Văn kiện và các tổ giúp việc nghiên cứu, thảo luận tiếp thu. Cùng với đó, chủ động nghiên cứu, đề xuất chủ đề của Đại hội cùng các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm để Tiểu ban Văn kiện hoàn chỉnh đề cương theo đúng tiến độ đã đề ra.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here