Sẽ tăng cường các kỳ thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức

0
420

Đây là một trong những giải pháp để thực hiện tốt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030” được ban hành tại Quyết định 1659/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Đề án sẽ được thực hiện bắt đầu từ năm 2019 và kết thúc vào năm 2030. Sau khi kết thúc chương trình, mục tiêu phải đạt được trong năm 2030 là:

– 60% cán bộ, công chức ở Trung ương; 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

– 70% viên chức và 60% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

– 30% cán bộ, công chức cấp xã và 25% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

Hình minh họa (Nguồn internet)

Để đạt được mục tiêu trên, một trong những giải pháp được đưa ra là cần phải thực hiện kiểm tra, đánh giá năng lực trong đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức theo tiếp cận chuẩn quốc tế. Cụ thể:

– Thường xuyên tổ chức các kỳ thi, kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); kiểm tra việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và các chứng chỉ theo các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho CBCCVC tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức thi, đánh giá năng lực.

– Tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với CBCCVC gắn với thi tuyển, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức bảo đảm tương ứng giữa trình độ, năng lực và khả năng sử dụng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và hội nhập quốc tế.

Xem lộ trình thực hiện tại Quyết định 1659/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 19/11/2019.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here