Tiền thưởng Tết âm lịch 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ được quan tâm hàng đầu vào mỗi dịp cuối năm

0
464

Tiền thưởng Tết Âm lịch là vấn đề được quan tâm hàng đầu vào mỗi dịp cuối năm của người lao động trên cả nước. Đa số các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,…đều có hoạt động thưởng Tết âm lịch cho người lao động của mình để tạo động lực phấn đấu trong những năm tiếp theo. Vậy vấn đề này được pháp luật nước ta quy định như thế nào?

Đối với cán bộ, công chức, Khoản 2 Điều 12 Luật Cán bộ, công chức 2008 có quy định về quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương như sau:

ĐIỀU 12. QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN LƯƠNG

2. ĐƯỢC HƯỞNG TIỀN LÀM THÊM GIỜ, TIỀN LÀM ĐÊM, CÔNG TÁC PHÍ VÀ CÁC CHẾ ĐỘ KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.

Còn đối với viên chức, tại Khoản 3, Điều 12 Luật Viên chức 2010 có quy định đối với tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương như sau:

ĐIỀU 12. QUYỀN CỦA VIÊN CHỨC VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN LƯƠNG

3. ĐƯỢC HƯỞNG TIỀN THƯỞNG, ĐƯỢC XÉT NÂNG LƯƠNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ QUY CHẾ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP.

Hình minh họa (Nguồn internet)

Trong khi đó, tiền thưởng được quy định tại Điều 103 Bộ luật Lao động 2012 như sau:

ĐIỀU 103. TIỀN THƯỞNG

1. TIỀN THƯỞNG LÀ KHOẢN TIỀN MÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH HẰNG NĂM VÀ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG.

2. QUY CHẾ THƯỞNG DO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG QUYẾT ĐỊNH VÀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI TẠI NƠI LÀM VIỆC SAU KHI THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ.

Như vậy, theo các quy định nêu trên, việc cơ quan, doanh nghiệp không chi tiền thưởng Tết âm lịch cho nhân viên, người lao động,…không bị xem là vi phạm pháp luật vì việc này không mang tính bắt buộc (chỉ mang tính khuyến khích).

Việc chi tiền thưởng Tết cho người lao động, cán bộ, công chức và người lao động được căn cứ vào hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đã ký kết, dựa trên quy chế nội bộ riêng của từng cơ quan, doanh nghiệp, ngoài ra còn căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong năm, hiệu quả, năng suất làm việc và mức độ hoàn thành công việc trong năm của người lao động.

Trường hợp nếu người sử dụng lao động không chi tiền thưởng Tết theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đã giao kết và quy chế của đơn vị quy định thì người lao động có quyền khiếu nại lên tổ chức công đoàn tại cơ sở hoặc khởi kiện ra tòa án để được giải quyết.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here